Wat vindt u van ons jaarverslag?

Vul hier 3 korte vragen in.

Cordaid Bond Zonder Naam

Cordaid Bond Zonder Naam is in 2014 een nieuwe weg ingeslagen. De focus komt steeds meer te liggen op het stimuleren van ondernemerschap bij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een laag inkomen. We helpen hen om samen een coöperatie starten, bijvoorbeeld een wijkrestaurant of werkplaats.

Cordaid ondersteunt de startende coöperaties met advies en expertise. Zo werken we samen aan een solide lokale onderneming met een maatschappelijke impact die op termijn op eigen benen kan staan.

 

Wijkrestaurant ONS in Breda. 


ONS wijkrestaurant in Breda

Op 14 februari 2014 opende ONS wijkrestaurant in Breda. In een opgeknapt buurthuis serveren vrouwen van Marokkaanse, Filipijnse en Nederlandse afkomst heerlijke internationale en betaalbare gerechten. Het is een levendige ontmoetingsplek voor mensen uit de wijk en andere delen van Breda geworden. Een deel van de omzet gaat naar een opleidingsfonds voor de vrouwen. De eerste drie vrouwen uit de coöperatie zijn inmiddels uitgestroomd naar werk of zelfstandig ondernemerschap.

Tijdens de donateursdag op 6 november bleek dat de donateurs van Cordaid Bond zonder Naam erg te spreken zijn over het ondersteunen van startende coöperaties. In ONS wijkrestaurant in Breda konden ze kennis maken met de leden van de coöperatie.

Op 17 oktober 2014, de Dag van de Armoede, bracht staatssecretaris Jetta Klijnsma een bezoek aan de coöperaties in Breda. Ze was onder de indruk van het enthousiasme, de dynamiek en het effect van het werk dat deze coöperaties doen voor de deelnemers. ‘Deze coöperaties laten mensen opbloeien,’ aldus Klijnsma.

 

Staatssecretaris Jetta Klijnsma bij de coöperatie in Breda.

Lokaal werven

In 2014 hebben we in Breda en Amsterdam, steden waar startende coöperaties actief zijn, tests uitgevoerd met deur aan deur werven van donateurs. De eerste resultaten zijn bemoedigend: 842 donateurs schreven zich in. In 2015 gaan we verdere ervaring opdoen in andere steden.

Individuele steun

Naast de nieuwe ontwikkelingen blijft Cordaid Bond zonder Naam ook mensen met lage inkomens steunen die buiten hun schuld om in problemen verkeren. Cordaid Bond Zonder Naam Noodfonds honoreerde in 2014 in totaal 83 verzoeken voor financiële steun. Dit betreft bijdragen in noodzakelijke kosten voor onder andere huisraad, het tegengaan van uithuiszetting en kosten in het kader van schuldhulpverlening. In totaal hebben 174 mensen hier baat bij gehad.

 
 
Cordaid respecteert uw privacy

Wanneer u op internet surft, worden uw voorkeuren onthouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De websites van Cordaid maken gebruik van cookies om:

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u.

Meer uitleg: privacy policy en cookieverklaring.

Cookies accepteren