Wat vindt u van ons jaarverslag?

Vul hier 3 korte vragen in.

Beleid

Toekomstbestendig zijn in een veranderende wereld was ook in 2014 de leidraad voor het beleid. De internationale visie op ontwikkelingssamenwerking verandert, de Nederlandse overheid verlegt haar focus meer en meer van hulp naar internationale handel. Cordaid moet meebewegen. Waar we voorheen substantieel geld van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ontvingen om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden, moeten we met ingang van 2016 zelfvoorzienend zijn.

Onze positionering als sociale onderneming is daarvoor van groot belang. In 2014 rolden we ons sociaal ondernemerschap verder uit en zijn er weer meer kansen gecreëerd voor iedereen die wil bijdragen aan een leven voor iedereen in waardigheid: basisveiligheid, vrijheid van meningsuiting, voedselzekerheid en toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs.

 

Lokale gemeenschappen zijn de basis voor vooruitgang.

Realisatie doelstellingen

Voor 2014 formuleerde de directie een aantal concrete doelstellingen op het gebied van continuïteit, expertise, project uitvoering en project uitkomsten.

 • Cordaid is geselecteerd als strategische partner van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  Resultaat: In 2014 zijn de tenders ingediend, in 2015 volgt de uitslag. We hebben veel aandacht besteed aan de partnerschappen voor ‘lobby and advocacy’ en ‘resicilience (veerkracht)’.  In juli publiceerden we ons positiepaper op Lobby & Advocacy: restoring the social contract in fragile contexts. Resilience is al jaren een focusgebied van Cordaid. Dit is te lezen in het rapport over tien jaar Disaster Risk Reduction. In het laatste kwartaal van 2014 dienden we de tenders in voor beide partnerschappen.
 • Cordaid heeft een scoringspercentage van 40% op tenders (projecten waarop we inschrijven).
  Resultaat: Net niet gerealiseerd. We dienden 118 tenders in. Eind 2014 wisten we dat er 28 zijn binnengehaald en 44 verloren. Dit is een succes van voorlopig al 39%. De overige tender-indieningen zijn pas in 2015 behandeld.
 • De financiële resultaten van de Business Units en stafafdelingen blijven binnen de begroting.
  Resultaat: Gerealiseerd. Begroot was € 177,3 miljoen, besteed € 172,5 miljoen.
 • Minimaal € 28 miljoen ophalen via particuliere donoren in Nederland.
  Resultaat: Niet gerealiseerd. We haalden in totaal € 25,8 miljoen op. Cordaid Mensen in Nood en Cordaid in Nederland stegen in donateursaantal en inkomsten. Cordaid Memisa daalde. De conclusie is dat we innovatiever moeten worden in fondswerving in Nederland.
 • Cordaid medewerkers geven gemiddeld een 7 of hoger bij het medewerkers tevredenheidsonderzoek.
  Resultaat: Gerealiseerd. Het onderzoek eind 2014 scoorde gemiddeld een 7.6. In tijden van verandering is het belangrijk dat medewerkers tevreden zijn over hun werk.
 • Verhogen van de naamsbekendheid van Cordaid.
  Resultaat: Niet gerealiseerd. De geholpen naamsbekendheid bleef gelijk. Onder de belangrijke doelgroep van zakelijke beslissers steeg onze geholpen naamsbekendheid wel sterk van 69% to 81%.

De directie

De directie heeft de dagelijkse leiding over Cordaid. Zij sturen het management aan en bepalen en bewaken de koers van de organisatie.  De directie bestaat uit CEO Simone Filippini en COO Henri van Eeghen.  

Beloning directie

De hoogte van de directiebeloning is vastgelegd door de RvT conform de Code Wijffels . In de verantwoordingsverklaring van Cordaid staan de bedragen expliciet vernoemd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directieraad en de algemene gang van zaken van de Stichting. Het voorzitterschap kwam per 1 januari 2013 onder leiding van Ernst Hirsch Ballin. Zie hier de huidige samenstelling van de Raad.

De International Advisory Board

De IAB is in het leven groepen als klankbord voor de directie. De leden zijn vooraanstaande deskundigen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking uit alle continenten. Twee tot drie keer per jaar komen zij bijeen in Den Haag om advies te geven over de organisatie van Cordaid. Zie hier de huidige samenstelling.

 
 
Cordaid respecteert uw privacy

Wanneer u op internet surft, worden uw voorkeuren onthouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De websites van Cordaid maken gebruik van cookies om:

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u.

Meer uitleg: privacy policy en cookieverklaring.

Cookies accepteren