Wat vindt u van ons jaarverslag?

Geef hier uw mening!

cordiad

cordaid jaarverslag 2014

cordaid jaarverslag 2014

bloeiende gemeenschappen

Met uw hulp heeft Cordaid in 2014 miljoenen van de allerarmste, meest kwetsbare en uitgesloten mensen toegang gegeven tot een beter leven. Toegang tot gezondheidszorg, onderwijs voor kinderen en microkredieten voor ondernemers.

Ook in 2014 gaven we noodhulp. Niet alleen aan mensen tijdens grote (natuur-) rampen zoals de ebola-crisis, maar ook aan mensen die in conflict - en oorlogsgebieden wonen.

Uw vrijgevigheid creëert kansen, helpt vertrouwen en veiligheid te brengen in de meest fragiele landen. Ons doel is en blijft dat mensen waardig kunnen leven overal ter wereld, ook in Nederland.

Geld:

om anderen

Om de allerarmsten te kunnen blijven helpen, hebben we geld nodig. Van overheden, van stichtingen en bedrijven. En van betrokken donateurs. In 2014 groeide ons jaarbudget van €181 miljoen naar €188 miljoen.
In miljoenen 25,8Bijna 320.000 individuele donateurs
 • Particulieren
 • Bedrijven
 • Stichtingen
11,0campagnes door derden
 • SHO acties
 • Stop Aids Now
 • Nationale Postcode Loterij
 • Caritas Internationalis
97,7Nederlandse overheid
 • MFS-gelden (Nederlandse overheid)
 • Overige subsidies
41,2Institutionele donoren
 • Wereldbank
 • Europese unie
 • Nationale Postcode Loterij
12,6Overige
 • Resultaat op leningen -en garantieprogramma
Impact:

TRANSPARANTIE

In 2014 werkte Cordaid aan 1720 projecten in 39 landen. Onze geïntegreerde aanpak betekent dat talloze cijfers en indicatoren de impact duiden van wat wij doen.

Zo bereikten we met het gezondheidsprogramma in Zimbabwe 4.2 miljoen mensen. In Uganda trainden we 3500 studenten verpleegkunde.


Om de impact te meten en te delen gebruikt Cordaid Open Data. De transparante wijze waarop Cordaid data beschikbaar stelt, maakt ons tot een van de koplopers in de wereldwijde 'open development movement'.


Dit betekent dat iedereen onze projecten tot in details en voorzien van regelmatige updates kan volgen op www.cordaid.org/projects.

Beleid:

menswaardig bestaan

Het is onze missie om in de meest fragiele en door oorlog getekende gebieden bloeiende gemeenschappen te bouwen.

We doen dat door de dromen van mensen daar te ondersteunen. Onze ambitie is een leven in waardigheid: basisveiligheid, vrijheid van meningsuiting, voedselzekerheid en toegang tot basisdiensten zoals gezondheidszorg en onderwijs. We werken aan duurzame sociale structuren en instituties, zoals rechtspraak en ordehandhaving. Ook stimuleren we plaatselijke economieën door ondernemers te ondersteunen.

Cordaid Memisa zette zich ook in 2014 in voor betere medische zorg om onnodige moedersterfte te voorkomen.

Cordaid Mensen in Nood gaf in 2014 noodhulp aan vluchtelingen en slachtoffers van rampen. Zo hielpen we bij de wederopbouw in de Filipijnen en bouwden dijken in Bangladesh tegen overstromingen.

Cordaid Microkrediet verstrekt microkredieten en trainingen aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden en gaf hen ook in 2014 kansen voor zelfontplooiing.

Cordaid Kinderstem gaf ook in 2014 kinderen die in armoede leven goed onderwijs en een veilige thuishaven.

Cordaid Bond zonder Naam hielp in 2014 armoede in Nederland te bestrijden door het opstarten van coöperaties.

Merken:

voor steun

De vijf Cordaid merken zijn het gezicht naar het Nederlandse publiek en richten zich op verschillende aandachtsgebieden binnen de bestrijding van armoede. Hierdoor bieden we het publiek verschillende mogelijkheden om ons te steunen.
background

Om het donateursbestand, en daarmee ook de inkomsten, veilig te stellen, bleven we ook in 2014 nieuwe manieren ontwikkelen voor fondsenwerving en het betrekken van onze achterban. Samen vierden we onze 100ste verjaardag.

Donateurs:

achterban

Cordaid heeft een zeer betrokken achterban. Het aantal donateurs bleef in 2014 redelijk stabiel. We zijn ontzettend blij met bijna 320.000 donateurs die het werk van Cordaid steunen.
Het begon allemaal tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mensen in Nederland boden hulp aan mensen in nood, vluchtelingen uit het door oorlog getroffen België. 100 jaar later doen wij en de gedreven helpers dat nog altijd. Kijk voor bijzondere verhalen van gewone mensen op www.stillehelper.nl.
100 jaar Cordaid:

TOEN EN NU

Cordaid bestond in 2014 100 jaar. We hebben dat gevierd met een eerbetoon aan de honderdduizenden stille helpers die zich inzetten voor anderen, zowel dichtbij als ver weg.
Toekomst:

EN VERNIEUWING

In onze programma’s ligt de focus op de moeilijkste gebieden (fragiele landen). Onze vernieuwende aanpak is samen met de lokale mensen gericht op meetbare impact.

Daarnaast verbreden we onze financiële bronnen in Nederland en wereldwijd. Door onze financieel innovatieve methoden, openheid, de samenwerking met bedrijven en overheden, de internationalisering van onze fondsenwerving, en de bijdragen van onze donateurs.

CARE. ACT. SHARE. like Cordaid.
 
 
Cordaid respecteert uw privacy

Wanneer u op internet surft, worden uw voorkeuren onthouden door middel van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De websites van Cordaid maken gebruik van cookies om:

Deze cookies zijn anoniem en niet verbonden aan een profiel over u.

Meer uitleg: privacy policy en cookieverklaring.

Cookies accepteren